Kwalificatiecentrum

Kwalificatiecentrum

MO Alliance streeft ernaar de grootste poule van gecertificeerde lassers van Europe te worden.

Kwaliteit wordt getest

Om de kwaliteit te garanderen van al in onze dienst zijnde technische specialisten worden deze individueel getest bij een onafhankelijk extern kwalificatiecentrum. Alle testen worden afgelegd onder auspiciën van Veritas. Bij kwalificatie krijgt de nieuwe medewerker zijn certificaat welke 3 jaar geldig is.

MO Alliance houdt deze certificaten bij en volgen deze op zodat de certificaten tijdig worden ‘doorgestempeld’ door de opdrachtgever. Dit moet om de 6 maanden gebeuren.

Door deze werkwijze is de werknemer beschermt dat zijn certificaten geldig blijven en wordt de opdrachtgever geradeerd dat hij of zij een gekwalificeerde technische specialist met geldige certificatie inhuurt.

Klik hier om meer informatie aan te vragen

ISO 9606-1:2013 Norm

ISO 9606-1:2013, de opvolger van de EN 287-1. Deze vervanging brengt nogal wat onduidelijkheden met zich mee, vooral in de overgangsfase. De reden dat deze vervanging zo belangrijk is ligt in het feit dat bij de opzet nadrukkelijk gekeken is naar de eisen die gesteld worden door concurrerende normen, zoals ASME en AWS.

De grootste veranderingen kort benoemd:
– Basismateriaal wordt lastoevoegmateriaal
– De invoering van FM groepen (filler material)
– Nieuwe lasdetails gb, fb en ci
– Lasposities in plaats van test posities voor het geldigheidsgebied
– Regels voor verlenging worden ruimer en materiaaloverdracht is een belangrijke variabele geworden

Apparatuur Kennis

Als u een lasser bij ons inhuurt wilt u wel weten of de kandidaat weet hoe hij met de apparatuur om moet gaan. Hiervoor testen wij of de kandidaat bijvoorbeeld weet hoe de verhouding van de draadsnelheid ten op zichtte van het voltage is, welke instellingen er gebruikt worden voor welk materiaal enz. Welke gassen courant zijn voor het te lassen materiaal, het debiet van het gas etc.

Tekening lezen

Het extern kwalificatiecentrum kijkt of de kandidaat in staat is om een technische tekening juist te interpreteren en omzetten in het gewenste project. Zo worden de lassers/samenstellers getest of zij kunnen werken vanaf een WPS bestand en weer bij de andere functies zoals: pijpfitter of constructiebankwerkers, testen wij of ze de werktekeningen begrijpen en kunnen uitvoeren.

Theorie

Heeft de kandidaat medewerker voldoende theoretische kennis voor het uit te voeren project? Kan hij/zij zelfstandig werken, is hij/zij voldoende op de hoogte van de vereiste theorie kennis? Het extern kwalificatiecentrum test of deze kennis voldoende aanwezig is of dat er eventueel nog wat bijscholing plaats moet vinden.

Kwaliteit

MO Alliance is kwaliteit primair. U als opdrachtgever wenst een no-nonsens beleid en moet MO Alliance erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de aangeboden kandidaten van hoog niveau en gekwalificeerd is. Als opdrachtgever vraagt u om een bepaald profiel die zijn vak kent en uw bedrijf succesvolle projecten aflevert. MO Alliance streeft naar 100% tevreden opdrachtgevers en medewerkers.